好文诗网_古诗文大全鉴赏
先秦 两汉 魏晋 南北朝 隋代 唐代 五代 宋代 元代 明代 清代 近代 现代

“坐睡船自流,云深一蓑小”

(6人评价) 4.8

朝代:元朝

作者:陈孚

 

出自陈孚<江天暮雪 Snow on the River at Dusk>

长空卷玉花,汀洲白浩浩。 雁影不复见,千崖暮如晓。

zhǎng kōng juàn yù huā
长空卷玉花Jade flowers whirl in endless sky;

tīng zhōu bái hào hào
汀洲白浩浩Sana islets whiten far and nigh.

yàn yǐng bú fù jiàn
雁影不复见No traces of wild geese withdrawn,

qiān yá mù rú xiǎo
千崖暮如晓Cliffs loom at dusk as if at dawn.

yú wēng hán yù guī
渔翁寒欲归The fisherman, cold, will go back,

bú jì bā líng dào
不记巴陵道But he has lost the beaten track.

zuò shuì chuán zì liú
坐睡船自流His boat drifts while he sits asleep;

yún shēn yī suō xiǎo
云深一蓑小His cloak melts in mist dense and deep.

注释

江天一蓑,多么深刻的对比,让人完全沉浸在如此安宁的气氛中。全诗一个“静”字贯穿始终,不只是环境静,而是更突出渔人的心境,淡泊的心态。与“千山鸟飞绝,万径人踪灭。孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”有异曲同工之妙 江雪: 此题的置疑角度是分析古代诗词的形象。通过读诗,从中可见首两句描绘出一幅广阔、寒冷、寂静的环境。在这样的一个环境中,那位老渔翁不怕天寒雪大,而忘掉一切,专心钓鱼,形体虽然孤独,性格却显得格外清高孤傲,甚至有点凛然不可侵犯似的。这个被幻化了、美化了的渔翁形象,恰是实际生活中的柳宗元本人思想感情的寄托与写照。
渔翁寒欲归,不记巴陵道。 坐睡船自流,云深一蓑小。
首联:风吹荡汀洲远远望去像天空席卷着如玉雕的浪花,白茫茫一片。

颔联:天空见不到归雁,将暮千山之间如破晓时那么宁静。

以描写动景写静,更加凸显宁静的氛围。鸟儿归巢,人也该回家了。

颈联:渔翁感到寒冷想要回家去,却发现不记得归路。

好一个“不记巴陵道”,忘的妙哉,在如此浩大宁静的江天千崖间。

尾联:此时渔翁洒脱的躺在船上,放任船漂流,让它带着自己回去,在有浓厚云层的江面上只隐隐看见一艘 小小的渔船。

赏析

本诗的前半四句,传神地绘出了一幅潇湘江上的雪景图。“玉花”化用梁昭明太子<黄钟十一明启>“玉雪开六出之花”意,形容绝妙,“卷”字见出了雪花纷纷扬扬的飞舞之态。“长空”切“天”,“汀洲”切“江”;“卷玉花”是细部的、动态的观照,“白浩浩”是总体的、静景的印象:语简而意象丰富。“雁影”句表明已届隆冬的时令,又隐用雁度潇湘的本地风光来暗示“江天”所属的地域。最妙的是第四句,它不仅补明了题面中的“暮”字,而且写出了暮雪雪景所特有的那种朦朦胧胧、半幽半明的色调与风韵。后半部分,诗人在画面中安排一名生活在巴陵地区的渔翁,这名渔翁已登返棹,“寒欲归”三字,隐透出“暮雪”的影响。“不记巴陵道”既含有大雪弥漫迷蔽江路的意味,又见出渔翁对“江天暮雪”处境的顺适。“船自流”的结果,是在视野中留下了一抹渐行渐杳的痕影;这一余韵袅袅的结尾,增添了画面的动感与纵深感,传现出“江天暮雪”全景清逸超妙的风韵。全诗首尾映照,动静相间,意境高旷。诗中的渔翁因天"寒"已登返小船,却因为大雪弥漫遮住江路,忘记了回返的道路.这位渔翁索性坐睡舟中,任凭小舟随江流漂荡.

由此可以看出渔翁对"江天暮雪"处境的顺适之情.

阅读答案:

1.“千崖暮如晓”一句最值得后人称道,它描绘出什么意境?在诗中起什么作用?

答案 写出了暮天雪景所特有的那种朦朦胧胧、半幽半明的色调和风韵。在诗中既点明了题目中的“暮”字,又为后面写人的活动提供背景。

2.本诗描写的是潇湘八景之一“江天 暮雪”,为何要写渔翁的活动?

答案 隐透出“暮雪”的影响,突出大雪的弥漫和渔翁对处境的反应,使整个画面富有动感与纵深感,动静相间,意境高旷。
1.“千崖暮如晓”一句最值得后人称道,它描绘出什么意境?在诗中起什么作用?

答案 写出了暮天雪景所特有的那种朦朦胧胧、半幽半明的色调和风韵。在诗中既点明了题目中的“暮”字,又为后面写人的活动提供背景。

2.本诗描写的是潇湘八景之一“江天 暮雪”,为何要写渔翁的活动?

答案 隐透出“暮雪”的影响,突出大雪的弥漫和渔翁对处境的反应,使整个画面富有动感与纵深感,动静相间,意境高旷。


精彩推荐

陈孚的古诗大全


作者介绍

陈孚
{$view->author} 陈孚元代学者。字刚中,号勿庵,浙江临海县太平乡石唐里(今白水洋镇松里)人。至元年间,上《大一统赋》,后讲学于河南上蔡书院,为山长,曾任国史院编修、礼部郎中,官至天台路总管府治中。诗文不事雕琢,纪行诗多描摹风土人情,七言古体诗最出色,著有《观光集》、《交州集》等。
文学成就

陈孚一生业绩卓著,载入史册。其实,在当时社会中,他的诗作比他的业绩影响更大。《元史》称他“天才过人,性任侠不羁,其为诗文,大抵援笔即成喊,不事雕斫。”明张纶言在《林泉随笔》中评论说:“陈刚中之诗豪迈卓异,每每惊人。其《题范增墓》云:‘七十衰翁两鬓霜,西来一笑火咸阳;平生奇计无他事,只劝鸿门杀汉王。’《博浪沙》云:‘一击车中胆气高,祖龙社稷已惊摇;如何十二金人外,犹有民间铁未消。’此皆有出人意外之见,较之杜牧《赤壁》、《项羽庙》二诗庶几近之。而他作亦不减此云。”《元代文学史》一书评论陈孚“五言古诗有简谈之风”,可以《烟寺晚钟》为代表:“山深不见寺,藤阴锁修竹。忽闻疏钟声,白云满空谷。老僧汲水归,松露堕衣绿。钟残寺门掩,山鸟自争宿。”他的“七律整丽匀和”可以《鄂渚晚眺》(即《登黄鹤楼》)为代表……

陈孚一生著作甚富,著有《天游稿》、《观光稿》、《玉堂稿》、《交州稿》、《桐江稿》、《柯山稿》等。目前,临海市博物馆存有《观光稿》、《交州稿》、《玉堂稿》。观其内容,则是一职一稿或一地—稿。“观光”则反映其进京时的一路风光;“交州”,则记述其出使安南往返之事;“玉堂”,则是他在任职翰林期间之作。

“仙人黄鹤何的返?搔首踟蹰无限情。”陈孚仙逝已近七百年了,但是,他的《登黄鹤楼》、《黄鹤楼歌》二首诗,仍伴随着黄鹤楼,永留人间,让人吟诵!
.▶
猜您喜欢的分类:

著名诗人

李白的古诗 杜甫的古诗​ 白居易的诗 辛弃疾的词 王维的诗

苏轼的词 李清照诗词 杜牧的诗 陆游的诗 陶渊明的诗

王安石的诗 曾国藩的诗 毛泽东诗词 岑参的诗 孟浩然的诗

贺知章的诗 王勃的诗 李商隐的诗 李贺的诗 柳宗元的诗

黄庭坚的诗 欧阳修的诗 梅尧臣的诗 文天祥的诗

杨万里的诗 范成大的诗 范仲淹的诗


© 2018 秒速大发11选5—欢迎来到尊周書院 | 好诗大全 诗句大全 古文翻译 唐诗三百首 宋词精选 元曲精选 黄道吉日  手机版 秒速大发11选5—欢迎来到尊周書院